top of page

bunastare emotionala

Stabilirea și trăirea în concordanță cu o viziune si misiune s-a dovedit a spori bunăstarea psihologică, fizică și socială. Psihologia pozitivă studiază modul în care oamenii obțin fericirea și bunăstarea mentală optimă. Psihologul Martin Seligman, unul dintre fondatorii psihologiei pozitive, împreună cu Mihaly Csikszentmihaly, spune că, pentru a atinge fericirea, ar trebui să ne identificăm punctele forte și să le folosim; Psihologia pozitivă descrie factorii care aduc bunăstarea unui individ, a unei familii și a unei comunități.Park, Peterson și Seligman (2004) au propus șase virtuți universale, alături de 24 de puncte forte ale caracterului, care reprezintă trăsături pozitive și contribuie la satisfacția și sensul în viață. Seligman sugerează că persoanele care se străduiesc să atingă cele șase virtuți universale vor trăi o viață mai împlinită și fericită și asta duce la o probabilitate de o sănătate și bunăstare mai bună.

Virtutile identificate cel mai puternic corelate cu satisfactia vietii si bunastarea psihologica sunt: ​​Speranta, Pasiunea, Recunoștința, Iubirea si Curiozitatea.

Amabilitatea și extraversiunea sunt legate de satisfacția vieții mai bună. (Park, Peterson & Seligman, 2004).

Stările psihologice pozitive contribuie la bunăstarea noastră și sunt influențate de factori sociali și de mediu, precum relațiile interpersonale și rețelele sociale.

Este foarte valoros să ne descoperim punctele forte folosind sondajul VIA oferit de VIA Institute on Character (2015) și creat de Martin Seligman. În cartea „Caracterul, forțele și virtuțile” (2004) Christopher Peterson și Martin Seligman ne încurajează să ne identificăm punctele forte și să le folosim pentru a ne crește bunăstarea. Ei descriu 6 clase de virtuți: Speranță, Credință, Caritate, Înțelepciune, Dreptate, Curaj, Moderație. Moderatia poate fi obținută prin autocontrol, nonviolență, iertare, smerenie, modestie, prudență, calm. Cele șase virtuți sunt formate din 24 de puncte caracteristice măsurabile.

bottom of page